სექციური კარი

სექციური კარი უზრუნველყოფს უწყვეტი და

გამჭირვალე შუშის ზედაპირს გვერდითი ჩარჩოს ელემენტების გარეშე მოძრაობას.. ყველა მომუშავე

კომპონენტი დამალულია კარების ზედა და ქვედა ლიანდაგებზე, ხოლო მიმაგრებული

ზედაპირი ფარავს სხვადასხვა მასალებს და ფერის ჩრდილები ფარავენ ხილვად ზედაპირს.

გააზიარეთ სოციალიურ ქსელებში

შეკვეთის ფორმა

შესაძლოა, დაგაინტერესოთ