კომპანია Tazhi Group დაარსდა 2007 წელს “Tazhi Group”-ი მწარმოებელი CPFilms Inc.-ის, დამცავი ფირების LLumar-ის და Johnson-ის დისტრიბუტორია საქართველოში. განვითარების პირველ ეტაპზე კომპანია "Tazhi Group"-ის პრიორიტეტული მიმართულება იყო საავტომობილო, საარქიტექტორო, დეკორატიული და გავლენა , რეზისტენტული ფირების გაყიდვა.

მაგრამ მხოლოდ ერთი წლის შემდეგ განვითარდა ცალკეული სპეციალური ორგანიზაციული ქვეგანყოფილება, რომელიც პასუხს აგებს ნებისმიერი ტიპის ფირების ხარისხიან და პროფესიონალურ დაყენებაზე. მზარდი მოთხოვნა გამძლე და არქიტექტურულ მინის საფრებზე გახდა მოტივი აქტიური განვითარეისას შენობების ინტეგრირებული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის. შედეგად, „Tazhi Group”-ის მიმდინარე ასორტიმენტი მოიცავს დარტყმა-გამძლე.

შუშას, აფეთქებისგან მტკიცებულ მინას, ცეცხლგამძლე შუშას, არქიტექტურულ ფანჯრებსა და მეტალოპლასტმასის კარებს, მინაპაკეტს. ჩვენ ვასწრებთ დღევანდელი ბაზრის პირობებს, მაგრამ ყოველთვის ვითვალისწინებთ ჩვენი კლიენტების ინტერესების მრავალფეროვნებას და მათი მაღალი მოთხოვნა პროდუქციის ხარისხის მიმართ.