ოპტიმალური კლიმატის და დონის განათების კონტროლს ოთახში დაეხმარება არქიტექტურული დამცავი ფირები ფანჯრებზე. ფირი მინაზე იცავს ფართები და ყველა იმ ადამიანს ვინც იმყოფება მანდ მზისგან, აღმოფხვრის მზის შუქს, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ოფისებში, სადაც გამოყენებულია კომპიუტერები, და ასევე ამცირებს კონდიციონერების ხარჯებს და საშუალებას არ აძლევს მზის შუქს გაათბოს ჰაერი ოთახში . საარქიტექტორო ფირები - ერთერთი საუკეთესო გზაა შევქმნათ ხელსაყრელი გარემო და ოპტიმალური დონის განათება ოთახში.