ტონირებული ფირები მდგრადია მექანიკური გავლენების მიმართ, და გამოირჩევა სხვადასხვა ფერის და ხარისხით უნიფორმულობისა და ფერის სიღრმით. ამ ხარისხების გარდა, ტონირებული ფირები გამოირჩევა მიმზიდველობით და ქმნიან კომფორტს და უსაფრთხოებას. უბედურობის დროს, საავტომობილო ფირი ინარჩუნებს მინის კონსტრუქციას და არ აძლევს მას საშუალებას დაიშალოს პატარა ნაწილებად. ამით ონირებული საავტომობილო ფირი კიდევ ერთი მანქანის უსაფრთხოების ელემენტის როლს ასრულებს.